Wymagane dokumenty by otrzymać kredyt firmowy?

money-1012598_1280

Gdy mamy już wybrany rodzaj kredytu i wiemy, do jakiej instytucji chcemy się udać to należy skompletować niezbędne dokumenty. Jakie warunki należy spełniać by otrzymać kredyt firmowy? Wymagane są formularze podatkowe, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. Bank poprosi nas także o udowodnienie swojej sytuacji finansowej, zatem konieczna będzie księga przychodów i rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni okres obrachunkowy bieżącego roku. Potrzebne będzie także zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych. Jeśli przedsiębiorca stara się o kredyt inwestycyjny to należy dołączyć opis projektu inwestycyjnego. Nie możemy również zapomnieć o aktualnych wpisach z ksiąg wieczystych czy zestawieniu środków trwałych firmy wraz z polisami ubezpieczeniowymi.

Każdy bank ma swoje zasady, dlatego w jednym możemy się spotkać z wymogiem udostępnienia danych ekonomicznych z ostatnich trzech miesięcy, w drugim z ubiegłego roku, a nawet i z dwóch ostatnich lat. Dokumenty te mają na celu pokazanie, jak wygląda sytuacja finansowa firmy, czy obecnie posiada ona inne kredyty, czy zawsze były spłacane na czas.

Gdy nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to klient jest informowany o możliwie największej kwocie, o jaką może się ubiegać. Zazwyczaj bank posiłkuje się także pomocą i opinią zewnętrznej firmy specjalizującej się w ocenie ryzyka kredytowego. Decyzja zostaje podjęta w maksymalnym terminie 14 dni. Gdy otrzymamy pozytywną decyzję kredytową należy podpisać umowę. To właśnie ona jest najsilniejszą gwarancją otrzymania kredytu. Należy zaznaczyć, iż poszczególne warunki umowy możemy negocjować z bankiem. Jest to istotne, szczególnie wtedy, gdy staramy się o duży kredyt. Poleca się także, aby umowę skonsultować z prawnikiem, dzięki czemu mamy pewność, iż jest ona dla nas korzystna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *