Wniosek, aby otrzymać dotacje dla firm

student-849825_1280

Aby uzyskać dotacje z urzędu, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy, do którego należymy ze względu na miejsce zamieszkania. Jakie dane musimy wpisać do wniosku? Powinniśmy podać kwotę, o jaką chcemy się ubiegać, podać rodzaj działalności, jaki zamierzamy prowadzić oraz przewidzieć spodziewane zyski. We wniosku należy również wykazać szczegółowy plan zakupów produktów czy sprzętów, na które wykorzystamy podarowane pieniądze z UP. Na rozpatrzenie wniosku Urząd ma 30 dni. Gdy już otrzymamy pozytywną odpowiedź, możemy przystąpić do załatwiania formalności związanych z rejestracją, założeniem firmowego konta w banku.

Należy pamiętać, iż Urząd Pracy nie podaruje nam dotacji dla firm, jeśli przejmujemy działającą firmę, np. punkt usługowy, kiosk czy sklep.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dotacje dla firm?

Wniosek musi zawierać obligatoryjne oświadczenia, są to m.in.:

  • nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację,

  • niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  • rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Dotacja z urzędu może pokryć także wydatki, jakie poniósł przedsiębiorca na pomoc prawną czy doradztwo – kwota pomocy może wynieść nawet do 80%.

Z pewnością szansę na otrzymanie dotacji zwiększają wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje zdobyte przez przyszłego właściciela firmy. Dzięki udziałowi w szkoleniach bezrobotny ma pojęcie o działalności, orientuje się w temacie, co daje urzędnikowi sygnał, iż dotacja zostanie dobrze wykorzystana, a firma może zaistnieć na rynku. Szkolenia, kursy poszerzające wiedzę z dziedziny, w której będzie działać nowe przedsiębiorstwo to wymóg nie tylko dla urzędu pracy, ale także konieczność wynikająca z dużej konkurencji na rynku – należy cały czas unowocześniać metody pracy by zdobyć klientów. Wiadomo, że nie każdy musi się znać na wszystkim, dlatego nawet jeśli nie mamy konkretnego wykształcenia to możemy np. zatrudnić taką osobę. Wtedy w naszym biznesplanie powinna się znaleźć informacja o przewidzianym zatrudnieniu specjalistów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *