Ulgi podatkowe dla firm

office-620822_1280

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podczas rozliczenia rocznego mogą skorzystać z rozmaitych ulg podatkowych. Wszystko zależy od tego, jaką spółkę prowadzimy. Przypominamy, iż obecnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł. Zatem każdy podatnik może uzyskać taki dochód i nie ma obowiązku podatkowego. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana i wpisana w naszym rozliczeniu PIT. W przypadku większej ilości źródeł dochodowych kwotę tą i tak wpisujemy tylko raz.

Jakie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy mający własną firmę mogą sporo zaoszczędzić dzięki ulgom podatkowym.  Od dochodu firmy odliczymy różne wydatki, związane z pracą, chociażby zakup i eksploatację samochodu firmowego (paliwo), kupno niezbędnych sprzętów i narzędzi, np. komputer, laptop, faks, drukarka, oprogramowania, aparat fotograficzny – zakup tych rzeczy znacznie obciąża przychody, przez co zostaje zmniejszona kwota podatku dochodowego.

A może opodatkowanie liniowe? Jest ono opłacalne, gdy mamy wyższe dochody, bo dzięki niemu nie jesteśmy objęci drugim progiem podatkowym. Odliczanie VAT-u zmniejsza realne koszty określonych zakupów i usług (np. rozmów telefonicznych, paliwa itp.). Osoby prowadzące jednoosobowe firmy nie muszą decydować się na rejestrację do VAT-u jest to konieczne tylko, gdy sprzedajemy alkohol i papierosy. Wybór Vat-u jest opłacalny, szczególnie wtedy gdy mamy możliwość odejmowania VAT-u od zakupów od VAT-u od sprzedaży. W chwili gdy VAT od zakupów przewyższa VAT od sprzedaży jesteśmy upoważnieni, by starać o zwrot. Zazwyczaj dzięki temu przedsiębiorca może kupować produkty w cenie w netto – bez VAT-u.

Ulga na nowe technologie (tzw. badawczo-rozwojowa B+R)

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z jeszcze jednej ulgi podatkowej, która umożliwia zwrot do 50 proc. wydatków przedsiębiorcy, przeznaczonych na zaawansowane rozwiązania technologiczne. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca, zgodnie z ustawą, w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym musi prowadzić działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Od 1 stycznia 2016 wartość odliczenia będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa lub rodzaju poniesionych wydatków. Oznacza to, iż w kolejnym roku (2017) od podstawy opodatkowania odliczymy 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. wydatków. Jakie wydatki możemy odliczyć? Będą to np. wynagrodzenia i składki pracowników  zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej, materiały lub surowce, opłaty za korzystanie z aparatury naukowej, a także ekspertyzy czy usługi doradcze.

Za nową technologię uznaje się wiedzę technologiczną, wyniki badań i prac rozwojowych, umożliwiających wytwarzanie nowych albo udoskonalonych istniejących już wyrobów czy usług. Przedsiębiorca musi udowodnić, iż stosowana przez niego nowa technologia nie jest używana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat – poświadcza to opinia niezależnej jednostki naukowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *