Jakie opłaty dla firmy

woman-690036_1280

Założenie firmy to dla przyszłego przedsiębiorcy nie tylko szereg wymagań prawnych, ale także konieczność wniesienia opłat. Jakie opłaty firmowe musi uregulować właściciel, aby firma mogła legalnie działać? Samo założenie jest całkowicie darmowe, wystarczy że mamy dobrze napisany biznes plan i wiemy, czym chcemy się zajmować.

Rejestracja firmy w CEIDG

Pierwszy krok to rejestracja działalności. Jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną należy zapisać za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnym CEIDG-1 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Czynność ta jest także bezpłatna.

Wypełniając wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jednocześnie składamy taki dokument, aby zostać ujętym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jest on także zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także stanowi oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wniosek ten informuje odpowiednie instytucje: ZUS lub KRUS.

Jeśli mówimy o spółkach prawa handlowego to niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i w tym przypadku już musimy zapłacić. Koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przedsiębiorca może się zdecydować na bycie podatnikiem VAT (niektórzy mają taki obowiązek), wtedy też oprócz wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej zobowiązany jest wypełnić i złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz rejestracyjny VAT-R. Od 2015 roku taka rejestracja jest darmowa. Płatne jest jedynie wydawanie potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego (jego posiadanie nie jest to obowiązkowe) – 170 zł.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy staramy się o wydanie jakiejkolwiek dodatkowej zgody lub zaświadczenia w urzędzie skarbowym (np. o niekaralności) przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia odpowiedniej wielkości opłaty skarbowej. Koszt to od 30 do 50 zł.

Zgłoszenie działalności do ZUS

Przedsiębiorca powinien także w terminie 7 dni od rejestracji działalności gospodarczej złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz w celu zgłoszenia osoby do ubezpieczeń: ZUS ZZA oraz ZUS ZUA. Tutaj również urząd nie pobiera żadnych opłat.

Ważną kwestią jest także wysokość kosztów początkowych, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca. Wysokie opłaty czekają na przedsiębiorców zakładających spółki, gdyż muszą oni zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych za zawarcie umowy i akt założycielski. Gdy umowa spółki zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek jest pobierany przez samego notariusza. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Zastrzeżenie nazwy firmy

Nakładów finansowych wymaga także zastrzeżenie nazwy firmy. Zanim zdecydujemy się na zastrzeżenie nazwy musimy się zastanowić, czy wystarczy nam taka ochrona obejmująca tylko teren naszego kraju czy też działamy na szerszą skalę i wtedy niezbędna okaże się ochrona znaku towarowego i nazwy na terenie państw Unii Europejskiej. Opłata w 1 klasie w Unii Europejskiej to wydatek rzędu 1000 euro, natomiast w Polsce wynosi 550,00 zł (3 klasy, każda dodatkowa 120 zł).

Konto firmowe

Prowadząc własną działalność, nie jest wymagane posiadanie firmowego rachunku bankowego. Dopiero wtedy gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro to konieczne jest założenie konta bankowego.

Wysokość opłaty za założenie konta jest uzależniona od polityki banku. Może ona wynosić od kilku do kilkunastu złotych. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto szczegółowo zapoznać się z tabelami miesięcznych kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji, które także się różnią między sobą.

Więcej informacji o tym jak założyć konto firmowe w artykule http://withthecompany.pl/jak-zalozyc-konto-firmowe/

Pieczątka firmowa

Do opłat firmowych zalicza się także wyrobienie pieczątki firmowej. Przy pozostałych kosztach jest to dość niewielka kwota rzędu 30-50 zł. Posiadanie pieczątki firmowej nie jest obowiązkowe, jednakże jest ona przydatna podczas podpisywania umów, rachunków, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *