Jak założyć własną firmę?

entrepreneur-593371_1280

Dla wielu osób bycie „szefem dla samego siebie” jest szczytem marzeń. Założenie własnej firmy dla jednych jest wymogiem dawnych pracodawców, którzy oczekują tego od swoich pracowników, inni w ten sposób chcą odciąć się od sztywnych reguł, tworząc miejsce pracy zgodnie ze swoim uznaniem. Obecnie w Polsce działa około trzech milionów jednoosobowych firm. Trudno nie zgodzić się, iż samozatrudnienie jest najatrakcyjniejszą i najbardziej elastyczną formą zarabiania pieniędzy.

Jakie są pierwsze kroki przed założeniem firmy?

Gdy w naszej głowie narodzi się pomysł, należy zastanowić się i przeanalizować, czy nasza firma ma szansę na utrzymanie się na rynku lub wybicie się z oferowanymi przez nią usługami. Sprawdzenie konkurencji i realna ocena własnych możliwości, także finansowych to podstawa.

Aby móc działać jako działalność gospodarcza założyciel (lub założyciele) powinien dysponować odpowiednim kapitałem. W przypadku spółki z.o.o wystarczy posiadać 5 tys. zł, jeśli chcemy aby firma była spółką akcyjną to kwota ta jest zdecydowanie wyższa i wynosi minimum 100 tys. Trzecim rodzajem spółek są spółki osobowe, te nie podlegają tego rodzaju wymogom.

Sukces zależy przede wszystkim od przemyślanego, dobrze napisanego biznes planu. To właśnie on określa główne cele oraz analizuje mocne i słabe strony pomysłu.

Kolejny krok tuż przed oficjalnym zarejestrowaniem to przygotowanie, wymyślenie nazwy. Wydaje się, iż jest to najprostsza czynność, jednakże wcale tak nie jest. Nazwa musi odzwierciedlać to czym się będziemy zajmować, nieść przekaz, być unikatowa. Przepisy jasno określają, jakie nazwy są zastrzeżone, których nie możesz sobie wybrać.

Przygotowania zostały zakończone- mamy biznesplan i nazwę to przyszedł czas na rejestrację i wtedy wielu przyszłych przedsiębiorców zada sobie pytanie: jak założyć firmę? aby spełniała wszystkie warunki formalne.

Gdzie należy zarejestrować nową firmę?

Osoby stawiające swoje pierwsze kroki w biznesie powinny wiedzieć, iż każda firma musi się znaleźć w CEIDG. Co to jest? CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Możemy się zapisać za pośrednictwem internetu, wybierając adres firma.gov.pl i wypełniając formularz CEIDG.

Wpis do CEIDG jest automatycznie wnioskiem o nadanie numeru REGON, nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników). Jeśli w przyszłości nastąpiłyby zmiany (np. adresu, itp.) to tym samym formularzem podaje się nowe informacje. Gdy spółkę cywilną prowadzą dwie lub więcej osób to każda z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

Formularz zawiera informacje o rodzaju wykonywanej działalności. W określeniu rodzaju firmy pomocna okaże się Polska Klasyfikacja Działalności, zawierająca spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD.

Jeśli chcemy prowadzić spółkę kapitałową – najczęściej jest to półka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek do KRS również można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie lub korespondencyjnie. Adresy sądów znajdziemy na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Nadanie numeru NIP firmy

Gdy już jesteśmy właścicielem spółki to nasz osobisty numer NIP staje się numerem firmy. Jeśli wcześniej go nie mieliśmy to zostanie nam on nadany w momencie złożenia wniosku CEIDG. Gdy chcemy się dowiedzieć, jaki mamy numer, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki przedsiębiorców, gdzie znajduje się nasz wpis. Każdy wpis powinien się tam pojawić najpóźniej w 3 dni od podpisania wniosku CEIDG, a najczęściej jest już następnego dnia. Zakładając spółkę należy złożyć w Urzędzie Skarbowym druk NIP-2 oraz NIP D. Każdy przedsiębiorca musi też zastanowić się czy chce zostać podatnikiem VAT. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Niezbędne formalności należy dopełnić także w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdyż każdy przedsiębiorca nie może zapomnieć o odprowadzaniu składek za siebie i za swoich pracowników. Wystarczy wypełnić odpowiednie druki: ZUA, ZUS DRA czy ZZA.

Założenie spółki wymaga od przedsiębiorcy uregulowania kwestii formalnych, jest to niestety czasochłonne, ale gdy już firma zostanie zarejestrowana możemy legalnie prowadzić naszą wymarzoną działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *