Biznes plan

arrow-394143_1280

Założenie firmy wiąże się z licznymi przygotowaniami. Nie wystarczy mieć pomysł, należy go ubrać w słowa, opisując najważniejsze kryteria funkcjonowania naszej działalności. W tym celu należy napisać biznes plan. Biznes plan pozwala uporządkować nasze wymagania, cele, ponadto jest on niezbędny gdy przedsiębiorca zamierza się starać o dofinansowania np. z Urzędu Pracy czy kredyt firmowy w banku.

Co to jest biznes plan?

Jest to dokument, w którym zostaje opisany biznes, efekty pracy czy świadczone usługi oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji. W biznes planie możemy znaleźć inwestycje, które należy wykonać oraz te, które są w trakcie realizacji. Zatem przyszły przedsiębiorca stanie przed pytaniem: Jak stworzyć biznes plan? Aby napisać dobry biznesplan należy zadać i odpowiedzieć na cztery pytania: kto, co, jak i ile to będzie kosztować? Powinny pojawić się w nim cele firmy na najbliższy czas (zwykle jest to okres od roku do kilku lat) i sposoby ich osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i całego rynku oraz prognozami na przyszłość.

Przedsiębiorca musi pilnie śledzić zmiany, jakie zachodzą na rynku i na ich podstawie przygotować właściwą prognozę finansową danego projektu. Naszym zadaniem jest realne ocenienie, czy nakłady finansowe się nam zwrócą. Należy pamiętać, iż biznes plan powinien także zawierać opis zagrożeń, które mogą czyhać. Biznes plan to ocena firmy, jej potencjału oraz szans i niebezpieczeństw. Pisząc biznes plan firmy, należy uwzględnić działania marketingowe, reklamowe oraz sprzedaży.

Biznes plan to podstawowe źródło informacji, dzięki któremu przedsiębiorca jest w stanie podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności lub zakończeniu – gdyby okazało się, iż jest ona niedochodowa i przynosi same straty. Zdarza się, iż właściciel nie potrafi realnie ocenić swojej sytuacji, dlatego korzystając z biznesplanu ma faktyczny pogląd.

Jakie są podstawowe elementy biznesplanu?

Biznes plan powinien składać się z określonych elementów, opisujących charakterystykę przedsiębiorstwa: są to podstawowe informacje o firmie (nazwa, dane teleadresowe, życiorysy właścicieli, cele i misje przedsiębiorstwa, nagrody, wyróżnienia).

Drugim elementem jest charakterystyka produktu, czyli szczegółowa analiza działalności przedsiębiorstwa. Należy zaprezentować cechy produktu (usługi), które będą go wyróżniać na tle konkurencji. W tej części przedsiębiorca powinien się skupić na cenie (strategia (polityka) cenowa, podać proponowany koszt jednostkowy produktu lub usługi, porównać cenę z konkurencją oraz zaproponować ewentualne rabaty). Nie należy zapominać o dystrybucji, czyli opisie strategii sprzedażowej, opisie kanałów dystrybucyjnych czy formach płatności. W biznes planie właściciel firmy uwzględnia także usługi posprzedażowe i serwis.

Trzeci element to analiza zespołu i kadry pracowniczej. Wiadomo, że za sukcesem stoją także pracownicy, dlatego należy rozważyć, jakie muszą mieć kwalifikacje, czy przewiduje się dodatkowe szkolenia, kursy. Istotny jest także sam system zarządzania i monitorowania.

Należy pamiętać, aby w przygotowaniu biznes planu posługiwać się realnymi liczbami (np. jeśli mówimy o szansach i analizie sytuacji konkurencji), dzięki czemu nie będziemy oszukiwać sami siebie. Nierzetelne dane mogą wzbudzić podejrzenie u sprawdzającego – urzędnika czy pracownika banku, przez co stracimy możliwość by otrzymać istotne dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *