Analiza SWOT

business-577026_1280

Termin analiza SWOT z pewnością jest znany wszystkim osobom związanym z prowadzeniem działalności. Co to jest i jak działa taka analiza? SWOT to podstawowa metoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Jak łatwo się domyślić, nazwa powstała z pierwszych liter (akronimu) angielskich słów:  strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). Tradycyjna definicja mówi, iż dwa pierwsze składniki analizy (mocne i słabe strony) odnoszą się do czynników wewnętrznych, czyli atutów i mankamentów badanego podmiotu, zaś szanse i zagrożenia do zewnętrznych. Warto się bliżej przyjrzeć znaczeniu poszczególnych elementów.

Zatem w przypadku mocnych stron mówimy o zbiorze atutów, jakimi dysponuje badana firma. Są to: np. nowatorski, innowacyjny produkt, dużą rezerwę środków finansowych. W tym momencie przedsiębiorca analizuje to, co ma, a czego nie posiada konkurencja. Należy pamiętać, iż mocne strony muszą być dostosowane do kanału dystrybucji.

Analogicznie należy rozpatrzyć słabe strony. Musimy obiektywnie ocenić minusy, mankamenty naszego przedsięwzięcia. Słabą stroną będzie na przykład brak doświadczenia w prowadzeniu firmy albo niewielka rozpoznawalność marki. Słabe i mocne strony powinniśmy uszeregować według wagi- istotności.

Analiza SWOT może być stosowana w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych sfer jego funkcjonowania firmy, np. marketingu, finansach, produkcji, itp. Analiza SWOT jest używana także w działalności doradczej (konsultingu) jako technika wstępnej analizy strategicznej przedsiębiorstwa (organizacji) zamawiającego usługę konsultingową.

Trochę historii…

Pewnie wiele osób nawet nie przypuszcza, iż analiza SWOT nie jest niedawnym odkryciem. Podstawy założeń analizy SWOT zostały opracowane na podstawie analizy sił pola K. Lewina w latach 50-tych XX wieku. Metoda sił pola jest przydatna w badaniu uwarunkowań zmian w organizacji. Czynniki kształtujące zmiany dzieli się na grupę sprzyjających czynników i niesprzyjających zmianom, z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne w każdej z tych grup. Tak też powstaje znany schemat analizy SWOT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *